Kattmat

Kattmat är mat som konsumeras av katter. Katter har specifika krav på näringsämnen. Vissa näringsämnen, inklusive många vitaminer och aminosyror, försämras av temperaturer, tryck och kemiska behandlingar som används under tillverkningen och måste därför tillsättas efter tillverkningen för att undvika näringsbrist.

Aminosyran taurin, som till exempel finns i kött bryts ned under bearbetning så att syntetisk taurin normalt tillsätts efteråt. Långvarig taurinbrist kan leda till retinal degeneration, synförlust och hjärtstopp.

I motsats till vad som är vanligt tror de flesta katter inte om insekter och äter förmodligen dem felaktigt, vilket kan orsaka magbesvär och kräkningar.