Spinnometer

MJAUS SPINNOMETER

Frekvensen från en katts spinnande lugnar oss. Det får kroppen att slappna av. Själva spinnandet påminner om in- och utandningar. En perfekt meditation. Därför lanserar vi nu Mjaus spinnometer.

En katts spinnande är inom intervallet 40-200 Hz. Inom ljudterapi för människor anses dessa frekvenser optimala för att lugna sinnet, läka skador och lindra smärta. Forskning visar att katters spinnande kan minska antalet stresshormoner i kroppen och sänka vårt blodtryck. Människor som lider av andnöd kan dessutom uppleva att en katts spinnande hjälper dem att fokusera rätt när de andas.

Meditera med Mjaus Spinnometer en stund om dagen för att hitta ditt lugn och fokus, eller ha Spinnometern påslagen i bakgrunden när du jobbar med något som verkligen kräver din koncentration.